CONCEPEM SOLUȚII UNICE PENTRU AFACERILE DUMNEAVOASTRĂ

Politica privind confidențialitatea

Wirecard Romania S.A. și societățile din cadrul Grupului Wirecard (inclusiv Wirecard AG și filialele sale) oferă clienților lor produse și servicii privind tranzacții electronice de plată. Obiectivul este să permită societăților și consumatorilor din întreaga lume să proceseze tranzacții electronice în siguranță și în mod facil. Securitatea și protectia datelor cu caracter personal reprezintă unele dintre cele mai importante aspecte în contextul gestionării și procesării de plăți. Din acest motiv Wirecard Group pune un accent special pe standardele înalte de protecție a datelor.

Politica privind confidențialitatea, descrisă în cele ce urmează, prezintă care dintre datele cu caracter personal ale utilizatorilor vor fi colectate de Wirecard Romania S.A. în cadrul paginii de internet, și modul în care vor fi utilizate aceste date.

1. Operatorul de date

Operatorul de date în înțelesul legii române privind protecția datelor este Wirecard Romania SA, nr. de înregistrare la Registrul Comerțtului J40/1154/2001, cod EUID ROONRC.J40/1154/2001, Cod Unic de Identificare 13683215, cu sediul în București, Sector 6, Bd. General Vasile Milea nr. 2H, parter, et. 2 și 4 (Wirecard).

2. Aspecte generale

Prin această pagină de internet, facem disponibile informații privind serviciile furnizate de Wirecard Group, precum și un formular de contact. De asemenea, oferim colaboratorilor noștri (Comercianți) opțiunea de a se loga la o zonă restricționată unde pot obține informații prin diferite sisteme cu privire la plățile procesate prin societățile din Wirecard Group.

Wirecard operează această pagină de internet în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecţia vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare, și ale tuturor celorlalte dispoziții relevante în materia legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal.

3. Cookie-uri

Cookie-urile sunt fișiere mici de text care sunt stocate local în memoria cache a browser-ului dvs. de internet, pentru a le putea recunoaște. Wirecard folosește cookie-uri în anumite zone ale internetului în care este prezent pentru a face site-ul mai ușor de utilizat de către utilizatori, și pentru a-i asigura un design de o manieră personalizată. Puteți să vă configurați browser-ul web astfel încât acesta să vă informeze când cookie-urile sunt stocate, sau să preîntâmpinați stocarea de cookie-uri. Mai multe informații cu privire la acestea pot fi găsite accesând funcția help/ajutor a browser-ului dvs. Cu toate acestea, dorim să vă aducem la cunostință în mod expres faptul că anumite părți ale acestei pagini de internet s-ar putea să nu mai funcționeze corect fără cookie-uri.

Pentru mai multe informații cu privire la cookie-urile pe care le folosim, vă rugăm să accesați:

https://www.wirecard.com/privacy-protection/cookies/.

4. Colectarea și procesarea datelor cu caracter personal și a altor date cu ocazia vizitării paginii noastre de internet

4.1 Utilizarea anonimă a site-ului

Utilizarea website-ului nostru este posibilp fără furnizarea de date personale. Datele colectate în mod automat vor fi anonimizate înainte de stocarea și utilizarea lor (în acest context, a se vedea secțiunea 4.2 de mai jos).

4.2 Date nepersonale colectate în mod automat (informații privind accesările)

Când utilizați site-ul, asa-zisele informații privind accesările vor fi înregistrate – aceasta fiind o procedură standard pe internet. Aceste informații nepersonale sunt transmise automat de browser-ul dvs. de internet. Aceste informații conțin în special: adresa IP, paginile accesate ale site-ului, data și ora accesării, cookie-uri, browser-ul folosit, sistemul de operare al computerului de pe care se face accesul, setările privind limba și volumul de date transferat. Procesarea informațiilor de accesare se face în principal pentru a stabili conexiunea, a asigura securitatea sistemului și pentru considerente de administrare tehnică.

De asemenea, informațiile privind accesarea sunt stocate și analizate din punct de vedere statistic exclusiv în forma anonimizată, pentru îmbunătățirea continuă a prezenței pe internet, pentru a le corela cu interesele utilizatorilor și pentru a grăbi detectarea și/sau eliminarea bug-urilor (în acest context a se vedea Secțiunea 5 de mai jos).

Wirecard va stoca informații privind accesările din motive de securitate (de ex. pentru a clarifica cazuri de abuz sau de fraudă), pentru o perioadă maximă de 7 zile, dupa care va șterge aceste informații. Datele care trebuie stocate pe o durată mai lungă în scop de probe sunt excluse de la ștergere până la data la care incidentul relevant a fost clarificat.

4.3. Colectarea și procesarea datelor cu caracter personal ale clienților noștri

Unele dintre paginile noastre pe internet oferă opțiuni de înregistrare și/sau logare. În aceste cazuri, se aplică următoarele prevederi:

În timpul înregistrării vom colecta datele cu caracter personal necesare pentru ca dvs. să puteți utiliza ofertele noastre conform contractului, de ex: numele dvs., adresa de e-mail și societatea. Vom utiliza în principal aceste informații pentru a procesa solicitări, comenzi sau contracte încheiate cu dvs. Datele dvs. vor fi procesate în alte scopuri numai dacă v-ați dat consimțământul, sau dacă această procesare este permisă de lege.

Pentru accesul la zonele restricționate, colectăm și utilizăm datele cu caracter personal necesare pentru a vă identifica, cum ar fi numele de utilizator și parola (program partener) sau alias-ul/indentificator VR și PIN-ul (e-banking).

4.4. Utilizarea și transmiterea datelor cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal vor fi utilizate numai în scopurile specificate, și numai în masura necesară pentru a atinge aceste scopuri. Datele vor fi transmise catre terți – dacă este cazul – în limitele prevederilor legale. Transmiterea de date cu caracter personal către agenții guvernamentale și autorități va avea loc numai conform cu cadrul legal național, sau dacă transmiterea este necesară în scop de condamnare penală sau civilă în caz de abuz sau fraudă. Transmiterea în alte scopuri – în special comercializarea de adresă – este exclusă.

5. Analiza web

Pentru a îmbunătăți în mod continuu această prezență pe internet, pentru a o adapta la interesele utilizatorului, și pentru a grăbi detectarea și/sau eliminarea de bug-uri, informațiile de acces (pentru informații cu privire la astfel de date vă rugăm să vedeți Secțiunea 4 de mai sus) vor fi stocate sub un pseudonim în așa-zisele profile de utilizare, și va fi analizată din punct de vedere statistic. Cookie-urile sunt utilizate în acest scop (pentru informații referitoare la cookie-uri, a se vedea Secțiunea 3 de mai sus). Adresa de IP va fi stocată și procesată doar într-o formă abreviată, respectiv fără ultimele două grupuri de numere. Datele colectate nu vor fi utilizate pentru identificarea personală a utilizatorului și nu vor fi adăugate la datele personale ale purtătorului pseudonimului, cu excepția cazului în care utilizatorul își dă consimțământul în mod separat. Aceste date nu vor fi transmise catre terți. Datele vor fi șterse de îndată ce păstrarea lor nu mai este necesară în scop de analiză web.

Pentru analiza web descrisă mai sus, Wirecard utilizează tehnologii ale etracker GmbH, Erste Brunnenstr. 1, 20459 Hamburg (www.etracker.com). Procesarea datelor a fost examinată sub aspectul conformității protecției și siguranței datelor de către etracker GmbH. Pentru mai multe informații privind protecția datelor de către etracker GmbH, vă rugam să accesați http://www.etracker.com/de/datenschutz.html. Puteti a formula obiecțiuni privind colectarea și păstrarea datelor de către etracker oricând cu efect pentru viitor prin utilizarea următorului link.

6. Formular de contact

Wirecard va stoca datele personale furnizate de dvs. când trimiteți fomularul completat (de ex: nume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail) în Sistemul de Management al Relațiilor cu Clienții (“Sistemul MRC”). Wirecard va utiliza astfel de date cu caracter personal

  • pentru a procesa ofertele și, în cazul încheierii unui contract, pentru procesarea contractului;
  • pentru a trimite expeditorului informații importante cu privire la această prezență pe internet;
  • pentru a sprijini obiectivele noastre interne de afaceri, respectiv analize de date, revizii, dezvoltarea de noi produse, îmbunătățirea acestei prezențe pe internet, îmbunătățirea serviciilor noastre, detectarea trendurilor de utilizare și determinarea efectivității campaniilor noastre de promovare (numai în forma anonimă);
  • pentru a preveni și identifica abuzuri sau fraude.

Datele colectate prin formularul de contact nu vor fi transmise către terți.

7. Transmiterea datelor cu caracter personal: implicarea furnizorilor de servicii

Datele utilizatorilor nu vor fi transmise către terți - în special nu în scop de comercializare de adrese.

Wirecard poate utiliza furnizori de servicii pentru colectarea și/sau procesarea datelor; de exemplu, un furnizor de servicii poate fi desemnat să furnizeze suport tehnic pentru această pagină de internet, să răspundă la solicitări de contact. Furnizorii de servicii vor lucra numai din partea și la solicitarea Wirecard (asa-zisa procesare contractuală a datelor).

Website-ul pentru Wirecard va fi gazduit în Germania, pe serverul Grupului Wirecard. În consecință, atunci când se accesează acest website, informațiile colectate automat sau informațiile furnizate de utilizator sunt colectate și stocate în Germania. În acest scop, Wirecard AG, Einsteinring 35, 85609 Aschheim, Germania, acționează ca împuternicit al operatorului Wirecard.

8. Siguranța datelor

Pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva pierderii, falsificării sau a divulgării către terțe persoane neautorizate, am luat măsuri adecvate din punct de vedere organizațional, tehnic și administrativ. Când sunt procesate informațiile de pe cardul de credit și datele contului, datele vor fi păstrate conform regulilor stricte PCI-DSS (“Standardul de securitate a datelor din industria plăților cu cardul”), doar în forma criptată și doar într-o bancă de date care poate fi accesată numai de personal autorizat. Wirecard utilizează firewall-uri pentru a preveni accesarea neautorizata a serverelor; serverele sunt localizate în locuri sigure la care are acces numai personal autorizat. Toți membrii personalului și toate persoanele implicate în procesarea datelor sunt supuse obligației de a respecta toate reglementările privind protecția datelor, și să trateze datele cu caracter personal cu confidențialitate. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că protecția acestora poate fi asigurată 100%.

9. Linkuri externe

Această pagină de internet uneori este legată de site-uri ale altor furnizori pentru a putea furniza utilizatorilor informații cuprinzătoare. Wirecard nu are nicio influență cu privire la designul unor astfel de site-uri, și nu este responsabilă de conținutul oferit acolo. Principiile acestei Politici nu se aplică acestor site-uri externe.

10. Drepturi de informare și de corectare

Wirecard va informa la cerere utilizatorul cu privire la cererea de date stocate cu privire la acesta, originea lor și destinatarul lor, și de asemenea cu privire la scopul păstrării. În cazul în care datele personale sunt incorecte, utilizatorul are dreptul de a solicita Wirecard corectarea acestor date.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, utilizatorul are dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor. De asemenea, utilizatorul are dreptul de a se opune, din motive legitime, prelucrării datelor sale cu caracter personal, de a solicita ștergerea datelor sale și de a introduce o acțiune în instanță.

11. Modificări cu privire la Politica privind Confidențialitatea Datelor

Ne rezervăm dreptul de a modifica și/sau adapta măsurile noastre de securitate și/sau de protecție a datelor în măsura în care acest lucru este necesar ca urmare a progreselor tehnice sau a schimbărilor legislative. În aceste cazuri vom ajusta în mod corespunzator prezentele informații. De aceea, vă rugăm ca întotdeauna să luați act de versiunile actualizate al Politicii privind Confidențialitatea Datelor.

12. Aspecte privind protecția datelor

Dacă aveți orice întrebare cu privire la procesarea datelor dvs. cu caracter personal sau cu privire la protecția datelor de către Wirecard, vă rugam să ne contactați la următoarea adresă de e-mail: data.privacy@wirecard.com. Puteți de asemenea să trimiteți la această adresă orice sugestii sau sesizări.